Lo♥ki.pl
psychoterapia rodzinna

Rodzina dysfunkcyjna – czy ma szansę na przetrwanie?

Rodzina dysfunkcyjna to taka, w której występują różnego rodzaju problemy na tle relacji między jej członkami. Wbrew pozorom, nie każdą rodzinę borykającą się z tym problemem należy nazywać patologiczną. Jak rozpoznać rodzinę dysfunkcyjną i jakie istnieją sposoby pomocy jej członkom?

Kiedy możemy mówić o rodzinie dysfunkcyjnej?

Według definicji rodzina dysfunkcyjna charakteryzuje się problemem zaspokojenia potrzeb emocjonalnych między dziećmi a rodzicami. W tego typu sytuacji członkowie rodziny mają zaburzone poczucie bezpieczeństwa, a niekiedy również żyją w warunkach, w których niemożliwym jest prawidłowy rozwój i funkcjonowanie.

Częstą przyczyną rodzinnej dysfunkcji jest zaburzenie relacji z własnym ego na różnych płaszczyznach. Problem może być związany zarówno z emocjonalną niedojrzałością, przerostem ambicji rodzica, konfliktem pomiędzy matką a ojcem (a także dalszymi członkami rodziny) czy też nadmiernym spożywaniem określonych substancji przez matkę lub ojca: alkoholu czy narkotyków. Problem rodziny dysfunkcyjnej jest przedmiotem terapii prowadzonych przez profesjonalnego psychologa rodzinnego (np. w Łodzi).

Rodzina dysfunkcyjna – jakie ma cechy?

Wśród rodzin dysfunkcyjnych mogą pojawić się następujące elementy charakterystyczne:

  • brak konkretnych wzorców zachowań,
  • istnienie tzw. tajemnicy rodzinnej,
  • często powtarzające się kłamstwa pomiędzy członkami rodziny,
  • zaburzenie ról rodzinnych np. dziecko przejmujące rolę rodzica,
  • wrogość i agresja podczas komunikacji rodzica z dzieckiem i na odwrót,
  • nieprawidłowy sposób komunikacji między członkami rodziny,
  • brak prawidłowych warunków koniecznych dla rozwoju dziecka,
  • problem braku intymności oraz akceptacji wzorców lub postaw,
  • brak wzajemnego okazywania sobie uczuć.

Kiedy rodzina dysfunkcyjna staje się patologiczna?

Rodzina dysfunkcyjna to taka, w której występuje trwale zaburzona relacja między jej członkami, rzutująca na rozwój oraz samopoczucie psychiczne i fizyczne dzieci oraz rodziców. Z uwagi na szeroki zakres tego zjawiska, eksperci wyróżniają kilka rodzajów dysfunkcji m.in. patologię. Stanowi ona jedną z najpoważniejszych form problemów rodzinnych, objawiającą się obecnością aspektów takich jak przemoc fizyczna, werbalna czy wykorzystywanie seksualne. Określenie rodziny jako patologiczna jest zależne od indywidualnego przypadku oraz odczuć jej członków.

Jak można pomóc rodzinie dysfunkcyjnej?

Rodzina borykająca się ze wszelkiego rodzaju dysfunkcjami może zgłosić się o pomoc do gabinetu specjalisty. Istnieje wiele poradni psychologicznych (np. w Łodzi, Poznaniu, a także w innych miastach), które specjalizują się w prowadzeniu terapii dla rodzin dysfunkcyjnych. Aby spotkania z psychologiem rodzinnym przyniosły efekty konieczna jest szczera rozmowa z członkami rodziny dysfunkcyjnej. Dzięki skrupulatnej analizie oraz wnioskom, specjalista będzie w stanie dobrać odpowiednią metodykę terapii, zwiększającą prawdopodobieństwo skutecznego zredukowania lub całkowitego wyeliminowania problemu.

Pwiązane Artykuły

Tablet zamiast nawigacji samochodowej

Magda

Sztuka zasypiania u dziecka

Magda

Uprząż asekuracyjna – czym powinna się charakteryzować, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo?

Magda