Lo♥ki.pl
Czy warto zdecydować się na indywidualny kurs języka angielskiego

Czy warto zdecydować się na indywidualny kurs języka angielskiego?

Sposobów nauki języka angielskiego jest naprawdę wiele. Można się uczyć samodzielnie w domu, jednak taka nauka nie daje pełnych możliwości – szczególnie brakuje konwersacji. Oferta kursów językowych jest coraz bogatsza, wśród nich wyróżniają się indywidualne lekcje. Czy warto zdecydować się na indywidualny kurs języka angielskiego?

Indywidualna i grupowa forma nauki języka obcego

Kursy języków obcych są prowadzone w dwóch formach: indywidualnych i grupowych. Zajęcia grupowe charakteryzuje zwykle niższa cena, jednak zwykle odbija się to na osiąganych efektach nauczania. Nauczyciel ze względów organizacyjnych nie ma możliwości poświęcenia wystarczającej ilości czasu każdemu z uczniów. Im większa liczba uczniów, tym gorzej. Na lekcji może panować niekiedy chaos.

Problemy grupowych zajęć języka angielskiego

Możliwości intelektualne każdej osoby są odmienne. Oczekiwane postępy mają charakter indywidualny. Każdy z uczniów w ramach jednej grupy w różnym czasie przyswaja nowe partie materiału. Istotnym problemem w przypadku lekcji grupowych jest zatem brak możliwości dostosowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia. Kursant, który szybciej przyswaja wiedzę, może odczuwać zbytnio powolny postęp edukacji lub co gorsza znudzenie, które może przełożyć się na zniechęcenie i spadek istotnej w nauce motywacji. Z kolei inny uczeń będzie miał problem z szybkim opanowaniem problematycznych kwestii, co przełoży się na braki, z czasem trudne do nadrobienia. W obu przypadkach program powinien być na bieżąco dostosowywany do osiąganych postępów. Taka elastyczność w prowadzeniu lekcji jest bardzo istotna.

Nauczyciel także napotyka trudności. Ograniczenie czasowe lekcji w stosunku do ilości osób w niej uczestniczących sprawia, że koordynowanie procesu nauczania jest niezmiernie trudne.

Korzyści indywidualnej formy nauki języka angielskiego

Indywidualne lekcje języka angielskiego pozwalają na uzyskanie szybkich i efektywnych postępów w nauce głównie dzięki temu, że nauczyciel ma możliwość skupienia uwagi na konkretnym uczniu, poświęcenia całego swojego czasu. Badacze zauważają (Dickinson L., „Collaboration in assessment: Empowering the individual course member”), że indywidualne nauczanie skutkuje następującymi rezultatami:

  • uczniowie wiedzą czego się uczą,
  • mają większą świadomość celów,
  • lepiej monitorują swoją naukę.

Największą korzyścią, która wynika z indywidualnego toku nauki języka obcego, jest możliwość zastosowania indywidualnego, spersonalizowanego planu nauczania. Taki program uwzględni nie tylko dotychczasowe umiejętności ucznia, ale także indywidualne predyspozycje do opanowywania danego zakresu materiału. Istnieje możliwość korygowania na bieżąco planu lekcji w stosunku do jednego ucznia, a także reagowania nauczyciela na potrzeby i napotykane trudności lub sukcesy. Uczeń nie rozprasza swojej uwagi towarzystwem innych osób. W razie potrzeby omawianie konkretnego zagadnienia może przebiegać na kilku lekcjach. Nie ma możliwości, aby powstały braki w danych partiach materiału, gdyż są one na bieżąco monitorowane i podlegają uzupełnianiu. Odpowiedzialność za przebieg zajęć spoczywa nie tylko na nauczycielu, ale także na uczniu, który zyskuje większą motywację dzięki temu. Nauczyciel ma okazję dobrze poznać konkretnego ucznia, jego możliwości.

Inspirowane: 123way.pl – nauka francuskiego Toruń

Pwiązane Artykuły

Grupa VAT – jakie korzyści przyniesie przedsiębiorcom?

Magda

Obrzękówka u prosiąt – sprawdź, co należy o niej wiedzieć

Magda

Aromamarketing, czyli tworzenie miłego klimatu

Magda