Lo♥ki.pl
doradztwo podatkowe warszawa

Grupa VAT – jakie korzyści przyniesie przedsiębiorcom?

Jedną ze zmian w przepisach odnoszących się do podatku od towarów i usług jest wprowadzenie uproszczenia w postaci grup VAT. Możliwość taka odnosi się wyłącznie do czynnych podatników VAT powiązanych ze sobą finansowo, organizacyjnie i ekonomicznie. Rozwiązanie to ma na celu między innymi zredukowanie obowiązków dotyczących sprawozdań i rozliczeń transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami będącymi w grupie.

Czym jest grupa VAT i kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Mianem grupy VAT określa się podmioty powiązane w obszarze ekonomicznym, finansowym i organizacyjnym, które zarejestrowane są jako podatnicy VAT. Oprócz tego podmiot, który ma wejść w jej skład, musi spełnić jedną z dwóch przesłanek. Musi posiadać siedzibę w Polsce lub oddział, który umożliwia prowadzenie działalności na terenie kraju. Najważniejsze jednak jest, by wszystkie podmioty spełniły warunek powiązania ekonomicznego, finansowego i organizacyjnego. W weryfikacji tej klauzuli może pomóc doradca podatkowy. Warto zaznaczyć również, że grupa VAT ustanawia jednego podatnika VAT przy co najmniej dwóch powiązanych ze sobą podmiotach. Instytucję taką nazywa się fikcją prawną.

W jaki sposób utworzyć grupę VAT?

Po przeprowadzeniu procedury weryfikacji powiązań konieczne jest w pierwszej kolejności podpisanie umowy przez wszystkich członków grupy. Umowa musi mieć postać pisemną, ale nie wymaga się formy aktu notarialnego. Aby zachować wszystkie niezbędne elementy, treść takiej umowy może skonstruować kancelaria doradztwa podatkowego. Najważniejsze informacje, które muszą znaleźć się w tym dokumencie to nazwa grupy VAT, dane poszczególnych podatników (członków grupy), dane przedstawiciela oraz udziałowców z podaniem wysokości udziału oraz okres, na jaki tworzy się grupę (minimum 3 lata). Drugim krokiem jest zgłoszenie rejestracyjne przedkładane na formularzu VAT-R. W przypadku, gdy wygasa pierwotnie zawarta umowa, konieczne jest przedłożenie nowej, by przedłużyć istnienie grupy. Przedstawiciel grupy VAT powinien dokonać tego na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy.

Jakie korzyści przynosi grupa VAT?

Możliwość utworzenia grupy VAT ma stanowić uproszczenie dla powiązanych ze sobą podmiotów. Dzięki fikcji prawnej, która traktuje zgrupowane podmioty jak jednego podatnika, zmniejsza się ilość obowiązków w obrębie grupy VAT. Transakcje wykonywane wewnątrz grupy nie podlegają nie tylko fakturowaniu czy mechanizmowi płatności podzielonej, ale również opodatkowaniu. Nie oznacza to jednak, że nie można prowadzić takiej ewidencji na użytek wewnętrzny grupy. Co więcej, grupa VAT uprawniona jest do posiadania jednego konta bankowego oraz rozliczeń na jednej deklaracji.

Założenie grupy to przede wszystkim duże uproszczenie w sposobie rozliczania. Wiąże się to z mniejszą ilością ewidencjonowanych transakcji i finalnie również tworzonej dokumentacji.

 

Pwiązane Artykuły

Arbocel RC Fine – zastosowanie i korzyści

Magda

Księgowość firmy jednoosobowej

Magda

Potencjał marketingowy paczek – wykorzystaj taśmy samoprzylepne z nadrukiem

Magda