Lo♥ki.pl

Korzyści z zastosowania systemów fotowoltaicznych w firmach

Budowa elektrowni słonecznej to dla firmy wyzwanie inwestycyjne, które niesie za sobą wiele korzyści rzutujących na przyszłość zakładu. Prezentujemy możliwe rozwiązania dla przedsiębiorców w zakresie fotowoltaiki.

Dążenie do obniżenia kosztów bieżących firm powoduje, że coraz więcej przedsiębiorców rozważa inwestycję w fotowoltaikę, która proponuje szeroki wachlarz rozwiązań. Możliwość tworzenia ekologicznych elektrowni o mocy pokrywającej nawet duże zapotrzebowanie na energię elektryczną powoduje, że nie tylko mali przedsiębiorcy, ale także zakłady produkcyjne coraz częściej rozważają budowę instalacji fotowoltaicznych. 

Rozwiązania z zakresu fotowoltaiki dla firm

Firmy, w zależności od zapotrzebowania na energię elektryczną, mogą zdecydować się na instalacje fotowoltaiczne różnych wielkości. Ich podział uzależniony jest od mocy tych systemów. Można wyróżnić:

  •         mikroinstalacje o mocy mniejszej niż 50 kWp,
  •         małe instalacje o mocy pomiędzy 50 a 500 kWp,
  •         średnie instalacje o mocy pomiędzy 500 a 1 MWp,
  •         duże instalacje – powyżej 1 MWp.

Najbardziej korzystne dla firm są mikroinstalacje, które nie wymagają wielu formalności, a przyłączenie ich do sieci energetycznej nie jest dodatkowo płatne. W dodatku prosumenci mogą odzyskać z sieci 70% przekazanej wcześniej nadwyżki energii (80% w przypadku instalacji o mocy do 10 kWp). Małe instalacje fotowoltaiczne wymagają pewnej biurokracji, a koszty przyłączenia dzielone są pomiędzy inwestora a zakład energetyczny. W przypadku uruchomienia elektrowni małych, średnich i dużych wymagana jest koncesja na obrót energią elektryczną wydawana przez Urząd Regulacji Energetyki, a inwestor traktowany jest już jako wytwórca, a nie prosument. 

Najbardziej opłacalna dla firmy jest budowa elektrowni słonecznych o parametrach stricte dopasowanych do potrzeb. Chodzi przede wszystkim o bieżącą konsumpcję prądu. Wszelkie nadwyżki, które później można z sieci odzyskać, wracają do producenta w ilości do 80% (w zależności od wielkości inwestycji).

Jakie korzyści zyskują firmy inwestując w fotowoltaikę

Elektrownia słoneczna produkująca prąd na potrzeby firmy to nie tylko zysk przeliczany na gotówkę. To także korzyści niewymierne, które będą miały duże znaczenie dla pozycji firmy na rynku.

Niskie rachunki za prąd

Bez wątpienia najważniejszą zaletą fotowoltaiki jest zasadnicze obniżenie rachunków za energię elektryczną. Taka elektrownia może zapewnić pokrycie niemal w całości lub w części zapotrzebowania na prąd. Oszczędności są szczególnie widoczne w przypadku przedsiębiorców, którzy zużywają najwięcej energii w godzinach pomiędzy 7 rano a 18 po południu. W tym czasie można uzyskać najwięcej energii z instalacji fotowoltaicznej i wykorzystywać ją na bieżąco.

Niezależność energetyczna

Fotowoltaika pozwala w pewnym stopniu uniezależnić się nie tylko od cen, ale też od dostaw energii elektrycznej z publicznych sieci. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy zakłady energetyczne nakładają na zakłady ograniczenia w zakresie poboru prądu. Co więcej, korzystanie z fotowoltaiki pozwala również na uzyskanie dodatkowych dochodów z odsprzedaży energii. Cena sprzedaży za każdą MWh regulowana jest kwartalnie przez Prezesa URE. 

Inwestycja w wizerunek

Przedsiębiorstwa inwestujące w fotowoltaikę są postrzegane jako podmioty świadome odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz inwestujące w nowoczesne technologie. Ekologia jest obecnie coraz bardziej docenianym czynnikiem przez klientów, a marka firmy odpowiedzialnej społecznie  stanowi doskonałą reklamę dla jej działalności.

Sposób na efektywne zagospodarowanie wolnej przestrzeni

Duże instalacje fotowoltaiczne wymagają nieraz sporej powierzchni. Doskonale do tego celu nadają się niezagospodarowane połacie dachów oraz tereny wokół firm, często stanowiące nieużytki. Niektóre firmy dzierżawią tereny pod fotowoltaikę innym podmiotom, korzystając z możliwości pozyskania dodatkowych przychodów.

Sprzedaż nadwyżek energii

Firmy zazwyczaj inwestują w instalacje fotowoltaiczne o parametrach dostosowanych do swoich potrzeb. Jednak w okresach dużego nasłonecznienia zdarzają się sytuacje, kiedy produkcja prądu przewyższa bieżące zapotrzebowanie. Wtedy, dzięki dwukierunkowemu licznikowi energii, firmy mogą zdecydować się na odsprzedaż jej nadwyżek zyskując dodatkowe przychody. Warto dodać, że każdy operator ma obowiązek odkupienia takiej energii po cenie ustalonej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Amortyzacja kosztów inwestycji

Każdy przedsiębiorca wprowadza instalację fotowoltaiczną w poczet swoich środków trwałych. W efekcie może odliczyć od swoich dochodów amortyzację przeprowadzonej inwestycji. W przypadku małych przedsiębiorców może jednorazowo zamortyzować wartość wybudowania instalacji fotowoltaicznej. W przypadku przedsiębiorców większych amortyzacja fotowoltaiki może trwać do 10 lat.

Źródło: Inverter.com.pl

Pwiązane Artykuły

Jak skutecznie zarządzać swoim biznesem?

Magda

Jak wybrać oświetlenie do jadalni?

Magda

Ładnie wyglądają i oczyszczają powietrze – oto rośliny, które walczą ze smogiem

Magda