Lo♥ki.pl
Organizacja transportu multimodalnego

Organizacja transportu multimodalnego – czym zajmują się wyspecjalizowane firmy?

Usługi transportowe to wyspecjalizowana gałąź przemysłu wymagająca szerokiej wiedzy branżowej oraz umiejętności szybkiego łączenia ze sobą różnorodnych elementów transportu. Dlaczego warto powierzyć organizację przewozu wyspecjalizowanym w tej dziedzinie firmom?

Transport multimodalny jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem w świecie międzynarodowych przewozów jednostek ładunkowych. Sam transport multimodalny polega na przewozie towarów z wykorzystaniem jednego dokumentu za pomocą co najmniej dwóch różnych sposobów transportu. Zastosowanie tego rodzaju transportu pozwala na obniżenie kosztów procesu. To również możliwość zastosowania większej liczby możliwych wariantów przewozowych, co ma duże znaczenie zwłaszcza dla zleceniodawców zaangażowanych w handel międzynarodowy.

Pozwala także na poprawę jakości usług: szybsze dostawy, lepszą dostępność do usług transportowych, mniejsze ryzyko uszkodzenia towaru, uproszczenie procedur wiążących się z przemieszczeniem towarów, jak też przejęcie przez operatora transportu multimodalnego funkcji związanych z organizacją, realizacją oraz zarządzaniem procesami transportowymi.

Czym zajmują się wyspecjalizowani operatorzy logistyczni?

Wyspecjalizowani operatorzy logistyczni to firmy, które w swojej działalności wykorzystują zaawansowane technologie, sieć kontaktów często o globalnym zasięgu, szeroko rozbudowaną infrastrukturę logistyczną a także wyposażenie informatyczne, które wspomaga zarządzanie. Zatrudniają oni również wysoko wyspecjalizowaną kadrę gwarantującą sprawne zarządzanie procesem przewozu.

Operatorzy oferują klientom kompleksową usługę logistyczną, na którą zazwyczaj składa się wiele elementów, natomiast cel współpracy między operatorem logistycznym oraz klientem stanowi głównie optymalizacja kosztów logistycznych. Rola spedytora zaczyna się już z chwilą udzielania klientom informacji o możliwościach firmy i poradnictwa spedycyjnego, jakie dotyczy konkretnych potrzeb w łańcuchach logistycznych.

Wyspecjalizowane firmy spedycyjne oferują swoim klientom szereg usług, jakie są wykonywane na rzecz ładunku jeszcze przed wykonaniem samego procesu transportowego. Zaliczają się do nich czynności przygotowujące ładunek do przewozu. Firmy zajmują się również organizacją poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji i umieszczenie w systemowych bazach danych informacji i zaleceń dotyczących obsługi każdej partii ładunkowej.

W imieniu własnym albo w imieniu swoich zleceniodawców firmy te zawierają umowy na przewóz z przewoźnikami, jak też umowy na wykonanie innych usług techniczno-wykonawczych na rzecz ładunku. Do nich należy także optymalne wybranie podmiotów, których praca składa się na całość usługi logistycznej oferowanej przez operatora.  Określają one również łańcuchy logistyczne w taki sposób, by możliwie najpełniej odpowiadały wymaganiom konkretnego procesu dostawczego pod względem jakości a więc terminowości, elastyczności, bezpieczeństwa przewozu i składowania, kompletności usług a także pod względem optymalizacji kosztów logistycznych. Często firmy spedycyjne oferują klientom dodatkową ochronę ubezpieczeniową procesów logistycznych, co jest możliwe dzięki współpracy operatorów z instytucjami ubezpieczeniowymi.

Kolejnym udogodnieniem dla klientów jest możliwość kontroli stanu ładunku podczas jego podróży w łańcuchu logistycznym. Klient może uzyskać informacje o położeniu i stanie składowanych zapasów.

Spedytor wskaże optymalne rozwiązania

W organizacji przewozów multimodalnych najważniejszy jest dobór optymalnej kombinacji środków transportu i precyzyjne rozplanowanie czynności przeładunkowych. Koordynacja tego łańcucha dostaw wymaga od firmy spedycyjnej ścisłej współpracy z wieloma podmiotami, które biorą udział w realizacji poszczególnych procesów.

Firma ponosi także odpowiedzialność za powierzony jej ładunek na całej trasie przewozu, odpowiada za działania wszystkich podwykonawców, jakich zaangażuje do wykonania zlecenia. Z tego względu, przepływowi towaru przez poszczególne części łańcucha multimodalnego musi towarzyszyć dokładna informacja dla wszystkich zaangażowanych podmiotów, która pozwala na jego nieprzerwany oraz skuteczny transfer.

Transport multimodalny, w porównaniu z pozostałymi rodzajami spedycji, jest rozwiązaniem bardzo korzystnym. Do jego zalet zalicza się szybkie tempo przewozu, duży stopień bezpieczeństwa, elastyczność w zakresie przewozu towarów a także konkurencyjna cena. Nic też dziwnego, że coraz większa grupa przedsiębiorców decyduje się skorzystać z takiej formy przewozu.

Źródło: Symlog.eu – spedycja międzynarodowa

Pwiązane Artykuły

Spersonalizowana mata wejściowa – drobny akcent, tak wiele korzyści

Magda

Jaką ściółkę wybrać do kurnika?

Magda

Drogi tymczasowe na placu budowy – o czym pamiętać?

Magda