Lo♥ki.pl
Roszczenie z powodu naruszenia ograniczeń konkurencji

Roszczenie z powodu naruszenia ograniczeń konkurencji

W dzisiejszej rzeczywistości prowadzenie działalności gospodarczej obwarowane jest pewnymi ograniczeniami natury prawnej. W złożonej rzeczywistości niemożliwe w praktyce jest funkcjonowanie bez przepisów prawa, które wskazywałyby w jaki sposób należy prowadzić działalność gospodarczą. Naturalnym jest więc stan, w którym przedsiębiorca musi dostosować swoje działanie do szeregu przepisów. Istnieje pewna bardzo ważna gałąź przepisów, która reguluje stosunki w ramach konkurencji.

Dzięki tym regulacjom poszczególne osoby mogą czuć się pewnie, jeżeli chodzi o prawidłowe działanie na rynku. Ograniczenia związane z konkurencją wprowadzone zostały by nikt nie wykorzystywał swojej pozycji oraz by małe biznesy nie były tłamszone przez te większe. Naruszenia tych przepisów są surowo karane. Także osoby bezpośrednio dotknięte takimi działaniami mogą ubiegać się o stosowne odszkodowanie.

Łatwiejszy sposób

Do tej pory, by dochodzić roszczeń związanych z naruszeniem konkurencji, wykorzystywane były ogólne przepisy kodeksu cywilnego. Oznaczało to, że ta sama regulacja służyły dochodzeniu odszkodowania po wypadku samochodowym jak i przy nadużywaniu pozycji dominującej na rynku. Dzisiaj mali i średni przedsiębiorcy (więksi zdecydowanie rzadziej będą korzystali z tych uprawnień) mogą czuć się bardziej chronieni. Wszystko za sprawą ustawy o dochodzeniu takich roszczeń, która stanowi implementację do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy.

Dochodzenie roszczeń

Co w praktyce daje przedsiębiorcy istnienie takiej ustawy? Przede wszystkim wprowadza się domniemanie szkody. Jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe działanie, to właśnie przedsiębiorca naruszający będzie musiał udowodnić, że szkoda nie jest związana bezpośrednio z naruszeniem. Okresy przedawnienia zostały przedłużone- do lat 5.

Dodatkowo przy deklaracji poszkodowanego, że dowód w sprawie będzie wykorzystany tylko do postępowania w sprawie naruszenia, będzie można nakazać przedsiębiorcy naruszającemu, przekazanie go do sprawy. To znaczne ułatwienie, które w praktyce będzie skutkowało większą pewnością dla małych i średnich przedsiębiorców w dziedzinie swoich praw.

Pwiązane Artykuły

Księgowość firmy jednoosobowej

Magda

Czujniki temperaturowe – podstawowe rodzaje dostępne na rynku

Magda

Korzyści z zastosowania systemów fotowoltaicznych w firmach

Magda