Lo♥ki.pl
Surowce sypkie w produkcji zywnosci

Surowce sypkie w produkcji żywności – o czym pamiętać przy ich transportowaniu?

Należy mieć świadomość, że pod pojęciem materiałów sypkich stosowanych w żywności, kryje się szerokie spektrum produktów, których budowa, a nawet właściwości i ich cechy indywidualne, mogą się od siebie znacząco różnić. Surowcem sypkim są zarówno produkty znane jak ziarna kukurydzy, mielone kakao czy kawa mielona, ale również półprodukty typu pył cukrowy, maltoza, laktoza, mączka z nasion guar lub sproszkowane jaja kurze. Wykorzystywane surowce są bezpośrednio związane z profilem działalności – inny rodzaj materiałów sypkich będzie stosowany w olejarniach, fabrykach soli, cukrowniach, a jeszcze inny w przemyśle tytoniowym czy cukierniczym.

Dlaczego bezpieczeństwo transportu jest tak ważne?

Transport surowców sypkich w branży żywnościowej jest niezwykle istotnym zagadnieniem, ze względu na konieczność zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa, które ma bezpośredni wpływ na zdrowie przyszłych konsumentów. Wszelkie zanieczyszczenia, które mogłyby przedostać się z zewnątrz, ale również takie, którymi mógłby zostać naruszony surowiec wewnątrz transportu lub po prostu ze względu na nieprawidłowe warunki transportu (odpowiednia wilgotność czy temperatura), zagrażają procesowi produkcyjnemu, a w konsekwencji mogą wpłynąć na zdrowie konsumenta. Ponadto, odpowiednie warunki transportu mają znaczenie dla zachowania cech właściwych danemu surowcowi, jego trwałości, a także pozwalają na uniknięcie niepożądanych zmian w surowcach.

Rozwiązania stosowane w transporcie surowców sypkich

Bardzo często stosowanym rozwiązaniem jest transport pneumatyczny. Metoda ta polega na wykorzystaniu wytworzonej różnicy ciśnienia pomiędzy miejscem załadunku a miejscem rozładunku. Dzięki temu zjawisku surowiec przemieszcza się wraz ze strumieniem gazu. Wyróżnić można trzy rodzaje transportu pneumatycznego: transport podciśnieniowy (ssący), nadciśnieniowy (tłoczący) oraz mieszany (ssąco–tłoczący). Główną różnicą jest miejsce instalacji jednostki generującej ciśnienie – dla układów podciśnieniowych jest to miejsce odbioru, natomiast dla układów nadciśnieniowych miejsce załadunku. W przypadku systemów mieszanych urządzenia pracują zarówno przy nadciśnieniu jak i podciśnieniu. Istotnym elementem instalacji jest układ filtrujący, który pozwoli oddzielić gaz od transportowanego surowca.

Instalacja podciśnieniowego systemu transportu będzie idealnym rozwiązaniem w przypadku, kiedy surowiec ma być przenoszony na nieduże odległości oraz kiedy miejscem odbioru surowca będą bezpośrednio wszelkie opakowania, zbiorniki oraz pojazdy transportowe. W razie konieczności transportu surowca na większe odległości lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie nadciśnieniowego systemu transportu, dzięki któremu możliwe będzie przekazanie produktu na odległość nawet 2000 metrów. Jeśli natomiast materiał ma być pobrany z kilku miejsc oraz przetransportowany na znaczne odległości, idealnym rozwiązaniem będzie system ssąco–tłoczący. Niezbędnym elementem każdej instalacji jest odpowiedni system rurowy, lance ssawne, łuki, złączki, wzierniki, zbiorniki i innych elementów, które umożliwią dostosowanie instalacji w sposób optymalny względem linii produkcyjnej oraz stosowanego procesu technologicznego.

Obecne zaawansowane systemy transportu pneumatycznego są odpowiedzią na wszelkie wymogi stawiane szeroko rozumianej branży żywieniowej. Spełniają również oczekiwania przedsiębiorstw, oferując długą żywotność oraz możliwość ich dostosowania i modyfikacji odpowiednio do potrzeb firmy.

Pwiązane Artykuły

Samochodowe dźwigi hydrauliczne – wygodne rozwiązanie w transporcie

Magda

Hurtownia w dużym centrum hurtowni – zalety rozwiązania

Magda

iPhone oferuje szereg wyjątkowych funkcji – znasz je wszystkie?

Magda