Lo♥ki.pl
sprezarka zakladowa

Zwiększ potencjał sprężarek zakładowych i zadbaj o ich wydajność

Efektywne uzyskiwanie sprężonego powietrza zależy przede wszystkim od kalibracji sprężarki powietrza oraz stanu komponentów maszyny. Wysoka efektywność urządzenia przekłada się z kolei na mniejsze koszty energetyczne i większą wydajność procesów, w których sprężone powietrze jest niezbędne. W jaki sposób można zadbać o większą wydajność sprężarki?

Kontrola zużycia sprężarki

Wydajne działanie sprężarki uzależnione jest przede wszystkim od kondycji poszczególnych części, np. silnika czy systemu wentylacyjnego. Ścieranie poszczególnych elementów z uwagi na ciągłą pracę maszyny lub powstawanie zanieczyszczeń w rurach doprowadzających powietrze może znacząco zmniejszać efektywność maszyny. To z kolei wiąże się z większymi kosztami energetycznymi. Remedium na zanieczyszczenia czy zużycie komponentów jest regularne serwisowanie sprężarki obejmujące wymianę olejów (w przypadku sprężarek olejowych), smarowanie, czyszczenie, a nawet wymianę części, które nie nadają się do odrestaurowania. Systematyczne sprawdzanie stanu sprężarki pozwala więc utrzymywać wysoką wydajność urządzenia w perspektywie długofalowej.

Regulacja maszyny

Sposoby regulacji sprężarki w celu zwiększenia jej efektywności obejmują takie zabiegi jak zmiana ciśnienia czy regulacja prędkości obrotowej. Zmiana parametrów odbywa się na podstawie wcześniej zebranych informacji, m.in:

  • Optymalnej wartości ciśnienia sprężonego powietrza;
  • Rozmieszczenie odbiorników sprężonego powietrza;
  • Dobranie orurowania optymalnego dla danej sprężarki.

Dobierając poszczególne parametry, należy mieć na uwadze fakt, że każdy rodzaj sprężarki posiada nieco inne optymalne wartości parametrów. Dodatkowo warto zaopatrzyć się w system wykrywający błędy w pracy maszyny. Na ich podstawie można dokonać regulacji i tym samym przywrócić efektywność pracy, która poprzez błędy może drastycznie spadać.

Odpowiednie umiejscowienie i instalacja sprężarki

Na wydajność sprężarki składa się nie tylko odpowiednia regulacja i stan komponentów, ale również sposób instalacji i pomieszczenie, w którym docelowo ma się znajdować urządzenie. Głównym wymogiem, jakie powinno spełniać pomieszczenie, jest odpowiednia wentylacja. Dzięki temu sprężarka ma stały dopływ powietrza i dzięki temu może pracować wydajnie.

W kwestii instalacji poszczególnych elementów najbardziej należy zadbać o efektywne orurowanie służące do instalacji sprężonego powietrza. Niewłaściwe, bądź źle zamontowane rury mogą przekładać się na spadki ciśnienia czy niedostatecznie dużą ilość sprężonego powietrza otrzymywaną w danym czasie. W zależności od rodzaju sprężarki należy zwrócić uwagę zarówno na średnicę rur, jak i rodzaj połączeń występujących pomiędzy poszczególnymi segmentami. To właśnie te dwie zmienne mogą wpływać na spadki ciśnienia i zmniejszenie mocy przerobowej sprężarki.

Ostatnim ważnym aspektem jest odpowiednie ułożenie elementów do wytwarzania, uzdatniania i magazynowania sprężonego powietrza. Przez efektywne połączenie poszczególnych elementów rozumie się takie, które gwarantuje szybki przepływ sprężonego powietrza bez ryzyka spadku ciśnienia.

Na efektywność sprężarki powietrza wpływa wiele czynników i na wiele sposobów można utrzymać ją na wysokim poziomie. Najistotniejsze z nich to odpowiednia regulacja i instalacja urządzenia, a także regularne serwisowanie pozwalające zniwelować zużycie poszczególnych komponentów następujące wskutek pracy maszyny.

Pwiązane Artykuły

W jaki sposób grywalizacja może poprawić wydajność kierowców?

Magda

Hurtownia odzieży – jak nawiązać owocną współpracę?

Magda

Grupa VAT – jakie korzyści przyniesie przedsiębiorcom?

Magda