Lo♥ki.pl
Z jakimi problemami w obrębie tkanek miękkich spotkasz się podczas implantacji

Z jakimi problemami w obrębie tkanek miękkich spotkasz się podczas implantacji?

Skuteczne gospodarowanie tkankami miękkimi – podstawa nowoczesnej implantologii 

Przyszłość nowoczesnej implantologii to skuteczne gospodarowanie tkankami miękkimi. Wie o tym każdy doświadczony stomatolog. Dlatego też szkolenia w zakresie implantologicznej chirurgii plastyczno-estetycznej muszą mieć charakter multidyscyplinarny, tak jak mulitidyscyplinarna jest obecnie stomatologia. Jeśli zależy nam na faktycznej wiedzy operacyjnej w dziedzinie tkanek miękkich, zobligowani jesteśmy do posiadania głębokich kompetencji z dziedzin implantologii, regeneracji kości i technik gospodarowania tkankami miękkimi. Temu precyzyjnemu i holistycznemu ujęciu problemów w obrębie tkanek miękkich właśnie służy zintegrowany moduł szkoleniowy przygotowany pod hasłem  „gospodarowanie tkankami miękkimi”. Wiemy dziś, że estetyka zębów i dziąseł musi być traktowana w chirurgii stomatologicznej z ogromną uwagą. Nawet najdoskonalsze uzupełnienia protetyczne nie dadzą oczekiwanych efektów, jeśli dziąsła nie będą w dobrej kondycji. Przyzębie wymaga równej troski jak implant lub proteza. Gospodarowanie tkankami miękkimi to zagadnienie praktyczne wymagające jednakże szerokiej wiedzy stomatologicznej, której zdobycie umożliwi zaawansowane szkolenie.

Wokół implantu – jak pracować z najczęstszymi problemami w obrębie tkanek miękkich? 

Podczas zabiegów implantacji stomatolodzy spotykają się z szeregiem przewidywalnych problemów, których rozwiązywania po prostu można się nauczyć, unikając tym samym porażek i utraty zaufania pacjentów. Pytanie: co robić, kiedy ropa zaczyna się sączyć wokół implantu otwiera serię innych zagadnień szczegółowych, w których pacjenci z chorobami przyzębia objęci są szczególną uwagą. Jak wiemy, to właśnie choroby przyzębia mają wpływ na sukces lub porażkę implantacji. Podstawy przyjmowania pacjentów z chorobami przyzębia, czyli zagadnienia higienizacji, scalingu i rootplaningu stanowią początkową oś merytoryczną szkolenia z zakresu tkanek miękkich. W trakcie szkolenia ważną częścią są ćwiczenia praktyczne, takie jak pobieranie wolnych przeszczepów dziąseł, które wykonuje się szkoleniowo na bakłażanach. Ważne jest, aby stomatolodzy nabyli umiejętności właściwego zarządzania tkankami miękkimi na wszystkich etapach zabiegów implantacyjnych: w trakcie zabiegów augmentacyjnych kości, samej implantacji, podczas wykonywania implantów i prac protetycznych. Każdemu z tych etapów towarzyszy wiedza merytoryczna i kompetencje praktyczne dotyczące zasad porządkujących przebieg tkanek miękkich w strefie estetycznej i sposób ich skutecznego uzyskiwania. Podstawowe problemy zarządzania tkankami miękkimi opracowywane są podczas szkolenia przy użyciu specjalistycznych preparatów zwierzęcych. Szkolenie praktyczne w tym obszarze dotyczy między innymi: wytworzenia łoża na wolny przeszczep dziąsła przy bocznych zębach w żuchwie, pobierania wolnego przeszczepu dziąsła z podniebienia, technik zabezpieczania miejsca dawczego przed krwawieniem i w celu najlepszego gojenia oraz technik pewnego przymocowania przeszczepu w miejscu biorczym. Z tymi problemami występującymi w obrębie tkanek miękkich mają do czynienia lekarze stomatolodzy podczas implantacji, dlatego warto optymalnie się do nich przygotować. Szkolenie pomaga w opanowaniu dostępnej wiedzy oraz metod i technik praktycznej pracy ze spektrum zagadnień pracy z zasygnalizowanymi problemami w obrębie tkanek miękkich. Poruszane są także zagadnienia pobierania przeszczepu tkanki łącznej z podniebienia techniką koperty, techniki szycia miejsca dawczego, pobieranie przeszczepu tkanki łącznej z podniebienia techniką deepitelializacji nabłonka oraz techniki szycia. Dzięki temu zestawowi najczęstszych problemów tkanek miękkich popartemu analizie studiów przypadków szkolący się zyskują pełny ogląd współczesnej wiedzy stomatologicznej z obszaru pracy implantologicznej z tkankami miękkimi.

Inspiracja: dsi-edu.com – szkolenie dla dentystów

Pwiązane Artykuły

Na czym polega terapia pisaniem?

Magda

Kiedy zdecydować się na całodobową opiekę dla seniora?

Magda

Ozonoterapia – kiedy jest stosowana?

Magda