Lo♥ki.pl
Za rok matura z angielskiego Już dziś zapisz się na kurs przygotowawczy!

Za rok matura z angielskiego? Już dziś zapisz się na kurs przygotowawczy!

Za rok matura z angielskiego? Już dziś zapisz się na kurs przygotowawczy! Umiejętność posługiwania się biegle językiem angielskim w dzisiejszych czasach jest bardzo istotna. Poziom umiejętności po szkolnych latach edukacji badany jest egzaminami maturalnymi. Jak przygotować się do matury z języka angielskiego i uzyskać dobry wynik, a tym samym zapewnić sobie lepszy start w dorosłość?

Egzamin maturalny z języka angielskiego

Język obcy nowożytny jest obowiązkowym przedmiotem na maturze. Większość zdających wybiera język angielski. W 2018 roku było to aż 92% wszystkich tegorocznych maturzystów na poziomie podstawowym. Na poziomie rozszerzonym język angielski wybrała ponad połowa zdających (53,8%). Jest to egzamin składający się z części ustnej oraz pisemnej. Zadania maturalne sprawdzają wiedzę uczniów w czterech obszarach:

 • rozumienia ze słuchu,
 • rozumienia teksu pisanego,
 • tworzenia wypowiedzi pisemnej,
 • znajomości środków językowych.

Zadania na poziomie podstawowym sprawdzają umiejętności, które odnoszą się do poziomu biegłości językowej określanej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego jako B1. Angielski do matury w wersji rozszerzonej powinien być znany na poziomie B2.

Braki w szkolnej nauce języka angielskiego

Analizy wyników maturalnych przeprowadzane w ostatnich latach wskazują na stale pojawiający się problem uczniów z zadaniami sprawdzającymi znajomość środków językowych. Absolwenci szkół średnich na maturze gorzej radzą sobie także z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu. Opisane problemy pojawiają się zarówno w przypadku poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego egzaminu maturalnego. Brak poprawnego rozumienia tekstu słuchanego wynika z niewystarczającego obycia się z mową w języku angielskim na lekcjach w szkołach. Uczniowie zwykle rozwiązują mozolne zadania w zeszytach ćwiczeń, ale nawet to nie przekłada się na dobre radzenie sobie na egzaminie z zadaniami sprawdzającymi znajomość środków językowych. Dopasowywanie słownictwa w odpowiedniej formie, synonimy i związki frazeologiczne wciąż są bolączką licealistów. Najlepiej natomiast uczniowie wypadają w zadaniach z tworzeniem wypowiedzi pisemnych.

Kursy maturalne

Język angielski do matury warto powtarzać w małych grupach na dodatkowych kursach. Ich program został stworzony tak, aby w efekcie uczeń miał szansę zdać egzamin państwowy na wysokim poziomie. Takie kursy efektywnie uzupełniają wiedzę zdobytą w poprzednich latach nauki języka.

Dla biegłego opanowania języka angielskiego, podobnie jak każdego innego języka, istotna jest intensywna forma nauki, a kursy maturalne w połączeniu z lekcjami szkolnymi taką naukę gwarantują. Dodatkowe kursy przygotowawcze do matury wyróżniają się kameralnymi grupami kursantów, co pozwala lepiej niż w klasie szkolnej zaangażować każdego ucznia w rozmowy podczas lekcji.

Co dają kursy przygotowawcze do matury?

Dodatkowe lekcje języka angielskiego pozwalają przede wszystkim na usystematyzowanie wiedzy zdobytej przez lata nauki. Kursy maturalne sprawiają, że uczniowie istotnie poprawiają swoje umiejętności zwłaszcza w zakresie słuchania i mówienia. Dodatkowy kurs przed maturą pozwala na wzmocnienie kompetencji gramatyczno-leksykalnych, co ułatwi rozwiązywanie zadań maturalnych, a także tworzenie wypowiedzi w części pisemnej i ustnej egzaminu.

Na kursach przygotowawczych do matury oprócz zdobywania i utrwalania wiedzy uczeń ma szansę zdobyć umiejętności pod kątem strategii egzaminacyjnych, które będą pomocne podczas zdawania matury. Dzięki specjalnie opracowanym zajęciom kursant zyskuje m.in.:

 • pewność siebie i swobodę podczas rozwiązywania zadań i tworzenia wypowiedzi
 • systematyczne i efektywne przygotowanie do egzaminu
 • znajomość strategii egzaminacyjnych
 • znajomość kryteriów oceny
 • wzbogacenie słownictwa oraz usystematyzowanie gramatyki przydatnych na egzaminie
 • rozumienie tekstu pisanego i słuchanego
 • umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych.

Inspirowane: archibald.pl – szkoła językowa Warszawa

Pwiązane Artykuły

Metoda SI J. Ayres – założenia

Magda

Dlaczego warto postawić na catering dla szkół

Magda

Sztuka zasypiania u dziecka

Magda